ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 05

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :05   வாகனக்கூட்டம் சம்பந்தமாக வரும் பிற ரிவாயத்துகள் : ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒருசோறு பதம் என்பதுபோல வாகனக்கூட்டம் சம்பந்தமாக வரும் அறிவிப்புகளில் முழுமையாக வரும் ரிவாயத்தின் மொழிபெயர்ப்புகளை இங்கு பயன்படுத்தி ஆய்வுசெய்துள்ளோம். இருப்பினும் வேறுசில ஹதீஸ்கிதாபுகளின் ரிவாயத்துகளைப் பற்றி சொல்லவில்லையே என்று எவரும்…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 04

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :04   5. வாகனக்கூட்டத்திற்கு எதிராக அதே வாகனக்கூட்டமா? : இன்னும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்த அந்த வாகனக்கூட்டத்தினர் நோன்பு நோற்றவாறு சட்டம் கேட்டு வந்ததாகவும், அதனாலேயே நோன்பை விட்டுவிடுமாறு (அமரஹூம் என்று) அந்த வாகனக்கூட்டத்திற்கு மட்டும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கட்டளையிட்டதாகவும். அவர்களைத்தான்…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 03

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :03   1. யார் அந்த விடுபட்ட நபர்? மேற்கண்ட அறிவிப்பாளர்கள் வரிசையில் இனம் காணப்படாத, பெயர் தெரியாத ஒருவரிடமிருந்து அபூ உமைர் என்பவர் இந்த செய்தியை அறிவிப்பதாக வருகிறது. இந்த அறிவிப்பாளர் வரிசையில் விடுபட்டவர் யார்? அவரின் பெயர் என்ன? என்பதை இன்றுவரை யாரும்…