ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 16

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :16   ஏன் இந்த ஆள்மாறாட்டம்? இந்த வாகனக்கூட்டம் செய்தியை அறிவிக்கும் அபூ உமைரைப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே எழுதியுள்ள குறிப்புகளில், அவருடைய பெயர் அப்துல்லாஹ் இப்னு அனஸ் என்பதிலும், இவரை அனஸ் (ரழி) அவர்களின் மூத்த மகன் என்று கூறுவதிலும் உறுதியற்ற வார்த்தைகளை கொண்டே…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 15

  بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :15 ஏன் இந்தத் தடுமாற்றம்? பிறைபார்த்த தகவலை ஏற்று அமல்செய்ய மிகப்பெரும் ஆதாரமாகக் கருதப்பட்ட மேற்படி வாகனக்கூட்டம் சம்பந்தமான அறிவிப்பு இட்டுக்கட்டப்பட்டது, பலவீனமானது என்பதை அறிந்து கொண்ட சிலர் அதை எப்படியாவது தூக்கி நிறுத்திவிடவேண்டும் என்று இணையதளங்கள் மூலமாக பல்வேறு தவறான செய்திகளை தற்போது…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 14

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :14 இப்னு முன்திர் இந்த அறிவிப்பை ஸஹீஹ் என்றார்களா? ஆலையே இல்லாத ஊருக்கு இழுப்பை பூ சக்கரை என்பார்கள், அந்த கதைபோலதான் இருக்கிறது இந்த வாகனக்கூட்டம் அறிவிப்பை தூக்கிபிடிப்பவர்களின் வாதங்களும். அறியப்படாத அபூஉமைரை தூக்கி நிறுத்த இப்னு முன்திர் போன்றோர்தானா இவர்களுக்குக் கிடைத்தார்கள்?. இனம் காணப்படாத…