ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 22

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி : 22   இறுதியாக: எம் அன்பிற்கினிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே! மேற்படி வாகனக் கூட்டம் சம்பந்தமாக வரும் அனைத்து ஹதீஸ்களையும் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆய்வுசெய்து சீர்தூக்கிப் பார்க்கும்போது கீழ்க்காணும் விஷயங்களை நம்மால் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. 1. இந்த அறிவிப்புகள் தொடர்முறிந்த முர்ஸலான…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 21

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி : 21 இப்புத்தகம் யாருக்குப் பயனளிக்கும்? தமிழக முஸ்லிம்களைப் பொருத்தவரையில் சுன்னத் ஜமாஅத்தினர், தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தினர், தப்லீக் ஜமாஅத்தினர், ஸலஃபு ஸாலிஹீன்களைப் பின்பற்றுவோர் என்று பல்வேறு பிரிவினராய் பிரிந்துள்ளனர். அனைத்து பிரிவினரும் இப்பிறை விஷயத்தில் ஒத்தக்கருத்திற்கு வந்து ஓரணியாக ஆகிவிடவேண்டும் என்றே நாம் ஆசைப்படுகிறோம். சுன்னத்…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 20

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி : 20 விமர்சனம் 4: இந்த ஹதீஸின் சில அறிவிப்புகளில் அமரஹூம் என்றும் சிலஅறிவிப்புகளில் அமரன்னாஸ் என்றும் இருப்பதை முரண்பாடு என்று நீளமாக பேசியிருக்கிறார்கள். ஹூம் அவர்கள் என்பதும் அந்நாஸ் மக்களை என்பதும் குறிப்பிட்ட ஒரே மக்களைத் தான் குறிக்கிறது எனும்போது முரண்பாடு கிடையாது.  …