ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 08

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பகுதி : 08 யூதர்களுக்கு மாறு செய்வோம். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதிநாளான சங்கம தினத்தில் (Conjunction Day) பிறை பிறந்து அதற்கு அடுத்த நாளான புதிய மாதத்தின் முதல் நாளில் மேற்குத்திசையில் மஃரிபு வேளையில் அது மறையும்போது காட்சியளிப்பதை அறியாமல், அந்த முதல் நாளின் மறையும் பிறையை புறக்கண்களால் பார்த்துவிட்டு…
பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா?பகுதி : 7 7. பிறையைப் பார்க்காமல் நோன்பு நோற்காதீர்கள் என்ற கூற்றின் விளக்கம் என்ன? இதுவரை 'அல்அஹில்லாஹ்', 'மவாகீத்', 'மவாகீத்து லின்னாஸ்', 'லி ருஃயத்திஹி', 'ஃபஇன்கும்ம அலைக்கும்', 'ஃபக்துரு', 'ஃபஉத்தூ' போன்ற சொற்களை உள்ளடக்கியுள்ள 'ஸூமூ லி ருஃயத்திஹி' (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ) என்ற கருத்தைச் சொல்லும் ஹதீஸின் முழுமையான ஹதீஸ்களான முஸன்னஃப் அப்துர்ரஸாக் (7306), ஸஹீஹ் இப்னு ஹூசைமா…
பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா?பகுதி : 6 6.நபி (ஸல்) அவர்கள் 'கும்ம' என்று மட்டும்தான் சொன்னார்களா? 'கும்ம' என்ற இந்த ஒரு பதம் மட்டும்தான் ஹதீஸ்களில் வருகிறதா என்றால் அதுவுமில்லை. மறைக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் கணக்கிடுங்கள் போன்ற வாசகங்களைத் தாங்கி பல ஹதீஸ்கள் உள்ளதே அவை எல்லாம் நம் மக்கள் மன்றத்தில் இன்னும் பிரச்சாரமாக வைக்கப்படாமல் இருப்பதின்…