ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 11

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பகுதி : 11 யவ்முஷ்ஷக் என்ற வாதம் எடுபடுமா? மேலும் இவர்களின் ஆராய்ச்சியின் உச்சகட்டமாக யவ்முஷ்ஷக் يوم الشكசந்தேகமான நாளில் நோன்பு வைக்கக்கூடாது என்பது நபி (ஸல்) அவர்களின் கட்டளை. லா தஸூமூ ஹத்தா தரவுல் ஹிலால் - பிறந்த பிறையைக் காணாமல் நோன்பை நோற்காதீர்கள் என்பதில்தான் ஷக்குடைய நாள்…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 10

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பகுதி : 10 இலக்கணமா? அல்லது குறைஷிகளின் தலைக்கணமா? இன்னும் சில அறிஞர்களோ, அரபி மொழியின் அகராதிப்படியும் அதன் இலக்கணத்தின் படியும். ரஆ, ரஅய்தும், தரவ்ன போன்ற சொற்கள் எந்த இடத்தில் வந்தாலும் நேரடி அர்த்தமான கண்ணால் பார்த்தல் என்ற பொருள் மட்டும் தான் கொள்ள வேண்டும். மேலும் கருவியின்…
பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பகுதி : 9 8. பிறையைப் புறக்கண்ணால் பார்ப்பது மார்க்க நிபந்தனையா? இன்னும் சிலர் மேற்கண்ட ஹதீஸின் லாதஸூமூ ஹத்தா தரவுல் ஹிலால் வலா தப்ஃதிரு ஹத்தா தரவ்ஹூ- என்ற வாக்கியத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு ரமழானுக்காக பிறந்த பிறையைப் புறக்கண்களால் பார்ப்பது என்பது ஷரத்து (நிபந்தனை), கண்ணால் பார்ப்பது என்பது…