ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 14

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!!- பகுதி : 14 ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பிறை பார்த்தலும் இரண்டு சாட்சிகளும். பிறைகளை புறக்கண்களால் பார்ப்பது சம்பந்தமான ஆய்வுக்கட்டுரையே இது என்பதால் இந்த சாட்சி விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்றாலும் எதிர்தரப்பினர் சாட்சி விஷயங்களிலும் புறக்கண்பார்வை உள்ளடங்கியுள்ளது என்றும், இதுவும் எங்களுடைய பிறை நிலைபாட்டிற்கு ஆதாரம் எனவும் தற்போது வலியுறுத்த ஆரம்பித்துவிட்டதால்,…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 13

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பகுதி : 13 பலஹீனமான அறிவிப்புகள் பிறைபார்த்தலுக்கு ஆதாரமாகுமா? - PART2 ரிப்யீ பின் கிராஷ் அறிவிக்கும் இரண்டு கிராமவாசிகளின் பிறை செய்தி: حدثنا مسدد ، وخلف بن هشام المقرئ ، قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 12

 பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? பகுதி : 12 பலஹீனமான அறிவிப்புகள் பிறைபார்த்தலுக்கு ஆதாரமாகுமா? - PART1 இதுவரை படித்த விளக்கங்களிலேயே நமது இஸ்லாமிய மார்க்கம், ரமழான், மற்றும் பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க இன்று அதிகமான மக்கள் நினைத்துள்ளதுபோல் பிறந்த பிறையை புறக்கண்ணால் பார்க்கக் கட்டளையிடவில்லை என்பதை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்திருப்பீர்கள். தொழுகை நேரங்களை அறிந்துகொள்ள…