ஒலி-ஒளி (141)

அமெரிக்காவுக்கும் நமக்கும் ஒரு நாள் அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறதே, ஒரே நாளில் பெருநாள் என்பது எப்படி சாத்தியம்? என்று எழுந்த கேள்விக்கு விளக்கம்
ஊட்டி பிறை கருத்தரங்கம் ஓர் இறை! ... ஓர் மறை!! ... ஓர் பிறை!!! நாள்         : 29/ஷஃபான்/1435 (26.06.2014) வியாழக்கிழமை. நேரம்       : மாலை 5:00மணி முதல் இரவு 9:30வரை. இடம்       : சமுக நல கூடம், காந்தல், ஊட்டி தலைப்பு : பிறை குழப்பத்திற்கு இஸ்லாமிய தீர்வு - (கேள்வி பதில் அமர்வு). உரை நிகழ்த்தியவர் : மௌலவி அப்துர் ரஷீது ஸலஃபி அவர்கள் பிறை குழப்பத்திற்கு…
செவ்வாய்க்கிழமை, 07 அக்டோபர் 2014 15:36

பிறைகள் குறித்து தெளிவாக விளக்கிய இஸ்லாம்.

கோவை பிறை கருத்தரங்கம் ஓர் இறை! ... ஓர் மறை!! ... ஓர் பிறை!!! நாள்         : 29/ஷவ்வால்/1435 (24.08.2014) ஞாயிற்றுகிழமை. நேரம்       : மாலை 5:00மணி முதல் இரவு 9:30வரை. இடம்       : அல் ஃபுர்கான் இஸ்லாமிய மையம், KPP நகர், வஹாப் பெட்ரோல் பங்க் எதிரில், குனியமுத்தூர், கோயமுத்தூர் - 641008 தலைப்பு : பிறை சட்டத்தை தெளிவாக விளக்கிய மார்க்கம் - இஸ்லாம். உரை நிகழ்த்தியவர்…