ஒலி-ஒளி (141)

ஹிஜ்ரி கமிட்டி நோன்புப் பெருநாள் தொழுகையை சவுதி ஆரேபியாவுக்கு ஒருநாள் முன்னரும், ஹஜ்ஜூப் பெருநாளை அவர்கள் கொண்டாடும் தினத்திலும் கொண்டாடுவதேன்? என்ற கேள்விக்கு விடை.
புதன்கிழமை, 26 நவம்பர் 2014 15:00

ஒரு மாதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஒரு மாதத்திற்கு 29 நாட்கள் அல்லது 30 நாட்கள் என்பதை எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை விளக்கும் வீடியோ பதிவு.
1435 ஹவ்வால் முதல் நாள் பிறையின் ஒளிர்வு சைபர் சதவிகிதமாக இருந்ததா?