ஒலி-ஒளி (141)

ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியில் 16-வது நாள் பவுர்ணமி என்று போடப்படுள்ளதாக எழுந்த கேள்விக்கு விளக்கம்
புதன்கிழமை, 26 நவம்பர் 2014 15:08

லைலத் என்றால் என்ன?

லைலத் எனற அரபுச் சொல் இரவு என்பதைக் குறிக்குமா? அல்லது லைலத் என்பது ஒரு முழுநாளைக் குறிக்குமா?
'அமாவாசை' என்ற நிகழ்வு சில மாதங்களில் அமாவாசை நாளுக்கு மறுநாள் காலை, இரவு பொழுதுகளில் நடைபெறுவதாகச் சொல்கிறார்களே? என்று எழுந்த கேள்விக்கு விளக்கம்