ஒலி-ஒளி (141)

நாள்: 25-12-1435 19-10-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை . தலைப்பு: நாளின் துவக்கமும் இஸ்லாமிய காலண்டரின் முக்கியதுவமும். உரை: மவ்லவி S. முஹம்மது கடாஃபி Misc அவர்கள். நேரம்: மாலை 04:00 மணி முதல் 08:00 மணி வரை. இடம்: தூத்துக்குடி முஸ்லிம் ஜமாஅத், மஸ்ஜித் தக்வா, பிரேஷ்பூரம், தூத்துக்குடி. Web: www.mooncalendar.in, Cont: 9962633000.
வியாழக்கிழமை, 04 டிசம்பர் 2014 05:18

இஸ்லாமிய காலண்டரின் அவசியம்

நாள்: 25-12-1435 19-10-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை . தலைப்பு: இஸ்லாமிய காலண்டரின் அவசியம். உரை: மவ்லவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள். நேரம்: மாலை 04:00 மணி முதல் 08:00 மணி வரை. இடம்: தூத்துக்குடி முஸ்லிம் ஜமாஅத், மஸ்ஜித் தக்வா, திரேஷ்பூரம், தூத்துக்குடி. Web: www.mooncalendar.in, Cont: 9962633000
வியாழக்கிழமை, 04 டிசம்பர் 2014 05:16

ஹிஜ்ரி காலண்டர் ஒரு அறிமுகம்.

நாள்: 25-12-1435 19-10-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை . தலைப்பு: ஹிஜ்ரி காலண்டர் ஒரு அறிமுகம். உரை: சகோதரர் அபுல் ஹஸன் அவர்கள். நேரம்: மாலை 04:00 மணி முதல் 08:00 மணி வரை. இடம்: தூத்துக்குடி முஸ்லிம் ஜமாஅத், மஸ்ஜித் தக்வா, திரேஷ்பூரம், தூத்துக்குடி. Web: www.mooncalendar.in, Cont: 9962633000.