ஒலி-ஒளி (141)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 06:19

பெரம்பலூரில் பிறை கருத்தரங்கம்

 அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் திருபெயரால் பெரம்பலூரில் பிறை கருத்தரங்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் பெரம்பலூரில் வாழ்கின்ற மக்கள் மத்தியில் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான நாட்காட்டியை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக பெரம்பலூர் பகுதியில் இந்நிகழ்ச்சி பெரம்பலூரில் செயல்படும் முஸ்லிம் மக்களால் நடத்தப்பட்டது. இதில் இஸ்லாம் கூறும் சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையில் பிறை ஒரு ஆய்வு என்ற தலைப்பிற்கு சம்மந்தப்பட்ட பல தலைப்பில் பல சிந்தனையாளர்கள் இதில் உரையாற்றினார்கள். நாள்: 22,23,…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 06:15

துபாயில் பிறை ஆய்வு கருத்துரங்கம்

   அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் திருபெயரால் துபாயில் பிறை ஆய்வு கருத்துரங்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் துபாயில் வாழ்கின்ற மக்கள் மத்தியில் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான நாட்காட்டியை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக துபைய் பகுதியில் இந்நிகழ்ச்சி துபாயில் செயல்படும் கிரளா முஸ்லிம் மக்களால் நடத்தப்பட்டது. இதில் இஸ்லாம் கூறும் சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையில் முன் கூட்டியே நாட்காட்டியை (Calendar) நாம் கணக்கிட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற தலைப்பிற்கு சம்மந்தப்பட்ட சர்வதேச தேதிக்கோடு…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 06:12

பீ.ஜேயின் குழப்பமான பிறை விளக்கம்

பீ.ஜேயின் குழப்பமான பிறை விளக்கம்