ஒலி-ஒளி (141)

மனித குல நாட்காட்டி நாட்காட்டி கணக்கிடும் முறைகளின் வரலாறு சென்னையில் நடைபெற்ற ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் நிகழ்வுகளின் ஒளிப்பதிவு. நடைபெற்ற நாள்: 29 ஷவ்வால் 1430 சனிக்கிழமை (17-10-2009) உரை நிகழ்த்துபவர்: சகோதரர்.கேப்டன்.பாஹத் நஸீம் சித்தீகீ. (ஆங்கிலம்) தலைப்பு: நாட்காட்டி கணக்கிடும் முறைகளின் வரலாறு.  CAPTAIN FARHATH NASEEM SIDDIQUI  (NAVIGATION WITH MOON & STARS)  Translation in Tamil இந்நிகழ்ச்சியை தமிழில் மொழிபெயர்த்து உரையாற்றியவர்: மருத்துவர் முகம்மது…
மனித குல நாட்காட்டி காலண்டர் கணக்கீட்டு முறைகள் மற்றும வரலாறுகள் சென்னையில் நடைபெற்ற ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் நிகழ்வுகளின் ஒளிப்பதிவு. நடைபெற்ற நாள்: 29 ஷவ்வால் 1430 சனிக்கிழமை (17-10-2009) உரை நிகழ்த்துபவர்: சகோதரர்.அப்துல் லத்தீப் உமரீ. தலைப்பு: காலண்டர் கணக்கீட்டு முறைகள் மற்றும வரலாறுகள். MOULAVI S.O. ABDUL LATHEEF OMARI (PRESENTATION: HISTORY OF CALENDAR)
மனித குல நாட்காட்டி நபி(ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் மக்கள் பிறையை கணக்கிட்ட விதம் சென்னையில் நடைபெற்ற ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் நிகழ்வுகளின் ஒளிப்பதிவு. நடைபெற்ற நாள்: 29 ஷவ்வால் 1430 சனிக்கிழமை (17-10-2009) உரை நிகழ்த்துபவர்: சகோதரர்.அப்துர் ரஷீத். தலைப்பு: நபி(ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் மக்கள் பிறையை கணக்கிட்ட விதம். MOULAVI K.P ABDUL RASHEED (METHOD OF LUNAR MONTH OBSERVATION)