அறிவிப்புகள் (28)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 07:30

10-12-1430 வியாழக்கிழமை பெருநாள் தொழுகை

10-12-1430 வியாழக்கிழமை (26.11.09) திருச்சியில் பெருநாள் தொழுகை அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உலகிற்கே நேர்வழிகாட்ட வந்த குர்ஆன் காட்டிதந்த மனித குல காலண்டர் (Unified Universal Calendar) (அல்குர்ஆன் 2:189,10:5) அடிப்படையில் திருச்சியில் முதல் முதலாக ஹிஜ்ரா கமிட்டி ஆப் இந்தியா சார்பாக பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் உதவியால் அல்லாஹ்வின் காலண்டரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் திரளாக மக்கள் கலந்து கொண்டு அல்லாஹ்வின்…
10-12-1430 வியாழக்கிழமை (26.11.09) மதுரையில் பெருநாள் தொழுகை அஸ்ஸலாமு அலைக்கம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உலகிற்கே நேர்வழிகாட்ட வந்த குர்ஆன் காட்டிதந்த மனித குல காலண்டர் (Unified Universal Calendar) (அல்குர்ஆன் 2:189,10:5) அடிப்படையில் மதுரையில் முதல் முதலாக ஹிஜ்ரா கமிட்டி ஆப் இந்தியா சார்பாக பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் உதவியால் அல்லாஹ்வின் காலண்டரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் கணக்கிடக்கூடிய அளவில் மக்கள் கலந்து கொண்டு…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 07:28

10-12-1430 வியாழக்கிழமை பெருநாள்

10-12-1430 வியாழக்கிழமை (26.11.09) ராமநாதபுரம், பாம்பனில் பெருநாள் தொழுகை அஸ்ஸலாமு அலைக்கம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உலகிற்கே நேர்வழிகாட்ட வந்த குர்ஆன் காட்டிதந்த மனித குல காலண்டர் (Unified Universal Calendar) (அல்குர்ஆன் 2:189,10:5) அடிப்படையில் ராமநாதபுரம், பாம்பனில் பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட்டது. பல வருட காலமாக இங்கு ஹிஜ்ரா காலண்டர் அடிப்படையில் இபாதத்துகளை அமைத்து செயல்பட்டு வருவது குறிப்பித்தக்கது. அல்லாஹ்வின் உதவியால் அல்லாஹ்வின் காலண்டரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற…