கட்டுரைகள் (75)

மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 7/7 ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதிநாளான அமாவாசை எனும் புவிமைய சங்கம தினத்தில் (Geocentric Conjunction Day) பிறை பிறந்து, அதற்கு அடுத்த நாளான புதிய மாதத்தின் முதல் நாளில் மேற்குத் திசையில் மஃரிபு வேளையில் அது மறையும்போதுதான் புறக்கண்களுக்குக் காட்சியளிக்கும். அந்த முதல் நாளின் மறையும் பிறையைப் புறக்கண்களால் பார்த்துவிட்டு,…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6N/7 வாதம் - 14 : ஹூதைபிய்யாவில் மழை பெய்ததுحدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6O/7 வாதம் - 15 : ஃபித்னாவின் வாசல்حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا جامع ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : قال عمر رضي الله عنه ، من يحفظ حديثا…