புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

முதலாம் பிறை நேரம் வித்தியாசம் வருகின்றதே? எந்த நாட்டை அடிப்படையாக வைத்து மாதத்தை துவக்க வேண்டும்?

Rate this item
(1 Vote)

கேள்வி: முதலாம் பிறை நாட்டுக்கு நாடு நேரம் வித்தியாசம் வருகின்றதே? அவ்வாறிருக்க எந்த நாட்டை அடிப்படையாக வைத்து மாதத்தை துவக்க வேண்டும்?

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி :-
ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14
சனிக்கிழமை (02-05-2015)

இடம் :-
புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

Read 1142 times

Media