வியாழக்கிழமை, 04 டிசம்பர் 2014 05:15

ஹிஜ்ரி காலண்டர் ஒரு அறிமுகம்.

Rate this item
(0 votes)
நாள்: 25-12-1435 19-10-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை .
உரை: சகோதரர் அபுல் ஹஸன் அவர்கள்.
நேரம்: மாலை 04:00 மணி முதல் 08:00 மணி வரை.
இடம்: தூத்துக்குடி முஸ்லிம் ஜமாஅத், மஸ்ஜித் தக்வா, திரேஷ்பூரம், தூத்துக்குடி.
Web: www.mooncalendar.in, Cont: 9962633000.
 

Topic: Introduction of Hijri Calendar.
Lecturer: Br. Abul Hasan.
Date: 1435-12-25 (19-10-2014) Sunday.
Time: 04:00 pm to 08:00 pm.
Venue: Thoothukodi Muslim Jamaath, Masjid Thaqwa, Thireshpuram, Thoothukodi.
Web: www.mooncalendar.in, Cont: 9962633000.
Read 1160 times